Sofia Samatar - Un Strain in Olondria PDF

Reguli care te ajută să slăbe ti sănătos după sărbători

Din cealaltă parte a casei s-a auzit un hohot de râs: unul dintre bătrâni spusese o glumă. S-a lăsat pe vine, clătinându-se așa de tare, încât mi-a fost teamă că o să cadă peste mine. Apoi și-a pus mâna peste buzele mele. Îmi murdărise gura cu ceva. Un iz amar, de sufocare. Era pământ.

reguli care te ajută să slăbe ti sănătos după sărbători

M-am smucit în spate, scuturând capul, iar el m-a prins de ceafă. Îi simțeam degetele aspre și stăruitoare între dinți. O să mănânci. Asta e viața ta. Pământul ăsta. Țara asta.

Nu doar că aş recoman- da această carte studen ilor mei, ci şi oricărei persoane care s-a dedicat faptului de a avea succes — dincolo de cele mai îndrăzne e visuri ale sale! Te îndemn să citeşti această carte minunată. Te va ajuta categoric să î i schimbi via a în bine! Învă ătura lui Jack este extrem de e icientă, iar această nouă carte va i darul de oferit anul acesta. Indiferent dacă trebuie să creşti vânzările la birou, să extinzi creativitatea sau să creezi mai mult echilibru în via a ta, această carte va pava drumul pentru realizarea celui mai înalt succes!

M-am împotrivit, dar în cele din urmă am înghițit, plângând și înecându-mă. El a continuat să vorbească, mormăind încet. O țară a stafiilor și a diavolilor. Pentru asta, îți spionezi tatăl, sânge din sângele tău. Acum o să guști pământul tău, o să-l cuno ști. Cine ești tu? În spatele lui a sclipit o lumină; îl striga cineva din casă. S-a ridicat în picioare, iar eu mi-am ridicat mâna, ca să-mi feresc ochii de lumină.

Unul dintre bătrâni stătea în u șă, ținând un felinar agățat pe un lanț. Băiatul nu reușește să adoarmă, a răspuns tata, trăgându-mă în sus de cot. M-a bătut pe umăr, mi-a ciufulit părul.

Parazitii - Fara resentimente (nr.25)

Pe deasupra noastră s-au mișcat umbrele, nori care acopereau luna. Capitolul 2 Ce făcea tatăl meu mi se părea în mare măsură de neînțeles, mi se părea că e călăuzit de propriul său secret și de calcule încâlcite. Sălășluia în altă lume, o lume a intrigilor, a negocierilor, a contractelor și a achizițiilor clandestine de terenuri în întreaga insulă.

În multe feluri, el era o lume în sine, întreagă ca o sferă. Fără îndoială că deciziile îi erau cu totul logice în ochii lui — chiar și cea care l-a făcut pe el, un insular patriot, să-mi aducă un preceptor din Bain: maestrul Lunre, un olondrian. Ziua începuse ca orice altă zi în care îl a șteptam pe tata să se întoarcă din călătorie: casa împodobită cu ghirlande de flori și aprovizionată cu lichior de nucă de cocos.

Noi stăteam în poartă, spălați, parfumați și gătiți cu cele mai bune haine, mama cu mâinile răsucite în faldurile fustei, so ția tatei, cu ochii roșii. Jom, care se mai înălțase și se lățise în umeri, mormăia încetișor de unul singur, în timp ce eu stăteam în picioare, frecând nervos călcâiul sandalei de dalele de piatră.

Cercetam valea de un albastru-închis ca să zărim primele semne ale venirii grupului, dar înainte să-i vedem, i-am auzit pe copii strigând: Un om galben! Ne-am privit unii pe alții, nedumeri ți. Mama și-a mușcat buza de jos; Jom a oftat tulburat.

reguli care te ajută să slăbe ti sănătos după sărbători

Întâi, am crezut că de fapt copiii se referă la tatăl meu, a cărui piele aurie, ca pielea de maimuță nocturnă, era neobișnuită în insule; dar cu siguranță copiii din Tyom știau cum arată tata și n-ar fi întâmpinat niciodată un membru al consiliului cu astfel de strigăte necuviincioase. Mai târziu, am aflat că doctorul scrisese un tratat, bine primit, despre proprietățile medicinale ale sucului cocotierilor tineri și că murise înconjurat de respect în orașul său natal, Deinivel; și atunci am fost aproape sigur reguli care te ajută să slăbe ti sănătos după sărbători s-a întors, cu sacul său de bucățele tăiate din copaci.

Și chiar veneau: un șir de călăreți, strecurându-se printre copaci. Am văzut mai întâi umbrela împletită a tatei, apoi silueta lui încremenită și impunătoare, iar alături de el se afla un bărbat înalt și uscățiv, călare pe un catâr din insule.

Țipetele înfrigurate ale copiilor au precedat intrarea alaiului în sat, așa că înaintau toți ca o coloană de paradă, sco țându-i pe oameni afară din case.

reguli care te ajută să slăbe ti sănătos după sărbători

Pe măsură ce se apropiau, am văzut fața tatei strălucind de mândrie, iar ținuta lui avea o nouă măreție, ca a vechilor regi ai insulei. Bărbatul care călărea alături de el, părând să stea foarte incomod cu picioarele lui lungi, își ținea privirea în jos, fixând un punct între urechile catârului care trăgea din greu.

Informații document

Nu era galben, ci brun-deschis, cum e cajuul crud; avea păr argintiu, tuns scurt pe craniu, astfel că semăna cu o tichie. Nu era doctorul care culegea frunze, ci un om cu totul străin, cu sprâncene argintii pe fa ța netedă și cu mâini lungi, cu încheieturi fine. Când a descălecat în fața casei, am auzit-o pe mama șoptind: — Apără-ne, Zeule cu coadă albă și neagră, de tot ce nu e de pe lumea asta.

Tata a descălecat de pe catârul lui și a pășit țan țo ș către noi, rânjind. Mi s-a părut că dinspre el vine un iz de pe ște, rău de mare și sudoare. Am îngenuncheat toți și am privit în jos la pământul gol, murmurând salutările rituale, până când el ne-a atins creștetele cu palma mâinii lui plinu țe.

Apoi ne-am ridicat în picioare, fără să ne putem abține să ne uităm cu aten ție la străin, care ne privea jenat, pe jumătate zâmbind, mai înalt decât toți ceilalți. E ca o șopârlă gulerată!

Și, într-adevăr, cu pantalonii lui strâm ți și gulerul plisat înalt, chiar semăna cu o șopârlă gulerată. Tata s-a întors către el, cu o indiferență exagerată, și i-a spus câteva cuvinte într-o limbă străină, care păreau să-i alunece înainte și înapoi în gură și despre care am aflat apoi reguli care te ajută să slăbe ti sănătos după sărbători erau o deformare grosolană a limbii nordice, dar care, atunci, m-au umplut de venera ție și sentimente de mândrie filială.

Străinul i-a răspuns cu o u șoară reverență și cu un șuvoi de vorbe melodioase, făcând-o pe mama să-și sărute vârfurile degetelor, ca să alunge răul.

Eva a născut pe Cain Se zice că, într-o zi, un mieluţ se urcă pe acest altar, şi dintr-o dată se coborî o strălumină ce întrecea lumina soarelui, în care mielul se mistui Abel înţelese că Domnul l-a luat la cer Abel era tot mai vesel şi oile sale se înmulţeau şi mai mult; seara se întorcea de la câmp cu braţele pline de verdeţuri pentru mâncare; Cain aducea şi el cerealele, pentru pâine.

Apoi tata a arătat în direcția mea, cu un gest de mândrie evidentă, iar străinul și-a întors către mine privirea pătrunzătoare, curioasă și blândă. Ochii lui erau de un verde mineral, culoarea mărilor unde se întâmplă naufragiile, culoarea pepenilor necopți, culoarea lichenilor, culoarea sticlei.

Încărcat de

Olondrianul și-a pus o mână în dreptul inimii și s-a înclinat adânc în fața mea. L-am imitat neîndemânatic pe străin, provocând țipetele vesele ale copiilor care stăteau în jurul nostru în stradă. Tata a încuviințat din cap, mulțumit, și i-a vorbit din nou străinului, făcându-i semne să intre în casă, unde era răcoare. I-am urmat în curtea interioară, unde străinul s-a a șezat pe un scaun de trestie, cu picioarele lui lungi întinse în fa ță și cu o expresie binevoitoare și preocupată.

A adus în casa noastră un aer proaspăt: a adus Tetchi, Vântul Miracolelor. Noaptea, vasul cu jăratic îi lumina fa ța, în vreme ce stătea în curtea jilavă. Stătea cu bătrânii, vorbind cu ei în limba lui, ca o mie de fântâni, aruncând umbre ireale cu mâinile lui lungi și străvezii. Tata îi traducea întrebările bătrânilor: Era străinul un vrăjitor? O să adune rădăcini și frunze? Își poate invoca propriul jut?

Se auzeau hohote de râs, bătrânii rânjind și arătându-și cioturile de din ți, insistând ca străinul să bea din lichiorul nostru tare, făcut în casă, și să fumeze din tutunul nostru.

Anthony Doerr Toata Lumina Pe Care Nu o Putem Vedea | PDF

El îi mulțumea pe cât putea, de și lichiorul de nucă de cocos îl făcea să se strâmbe, iar tutunul aspru, rulat într-o frunză, îi provoca accese de tuse. Asta îi satisfăcea pe deplin pe bătrâni, dar tata i-a venit în ajutor, explicând că trebuie făcute excepții pentru pieptul mai îngust al nordicului.

Pe atunci, nu știam dacă oaspetele nostru nu e vreun fel de invalid: prefera de departe sucul fierbinte de curmale în locul lichiorului de nucă de cocos care le plăcea atât de mult bătrânilor; la micul dejun mânca doar fructe și pălea la vederea stomacului de porc; se trezea din somnul de după-masă tras la față și bea mult prea multă apă.

Și totu și prezența lui a adus un freamăt, care a umplut casa ca o lumină, un aer care mirosea a sărbători, parfum și flori de tediet, și a atras un șir nesfârșit de oaspeți curioși și nerăbdători, care îi ofereau daruri străinului: cartofi dulci cop ți în zahăr sau midii în ulei. Tata se umfla în pene ca o tărtăcuță: dădea pe dinafară de îngâmfare, pentru că era singurul capabil să-l în țeleagă pe faimosul străin.